NESOUHLAS s novou vizuální identitou PID představenou náměstkem Adamem Scheinherrem a schválenou Radou hlavního města Prahy v srpnu 2020Kontakt pro média:

Mgr. Ing. Leona Němečková, 605 235 359


Petiční výbor:


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)